Khuyến mại sẽ xuất hiện vào đúng
12h trưa hàng ngày!

Hãy nhanh tay nhập chuột vào nút
"NHẤP CHUỘT NHẬN QUÀ"
khi đồng hồ đếm ngược kết thúc để nhận khuyến mại

Lưu ý: Cần chuẩn bị số CMT/Thẻ căn cước để xác nhận

00 : 00 : 00